20171203172955458.jpg 171203 チャンピオンズカップ&全日本2歳優駿検討会-08