20171203172958036.jpg 171203 チャンピオンズカップ&全日本2歳優駿検討会-10