20190305024152746.jpg 190301 ファン感謝交流会 ジョッキーズからの御挨拶-02