20190305024154b69.jpg 190301 ファン感謝交流会 ジョッキーズからの御挨拶-03